wtorek, 15 maja 2012

Dom.8

Post wnętrzarski.
Autor widmo. Polańskiego

  Zarówno film jak i wnętrze tworzy tajemniczą całością.Jest to jeden z niewielu dzieł, gdzie tak dosłownie klimat wnętrza przenika się z fabułą filmu.
   Akcja głównie rozgrywa się w wielkiej letniej rezydencji premiera Anglii do którego przybywa pisarz,którego zadaniem jest napisanie biografii premiera.Dom znajduje się na wyspie Sylt na Morzu Północnym.

   Dom z zewnątrz utrzymany jest w prostej modernistycznej formie.Początkowo nie wywiera na mnie zachwytu,jednak po bliższym spotkaniu,dostrzeżeniu efektownych dodatków,światła,kolorystyki tworzy niesamowitą całość która budzi ciekawe emocje.
   Na wejściu "autora widmo" witają piękne ażurowe,podwieszane schody. Klimat surowości tworzą ciekawie zakomponowane w wewnętrzną bryłę,oświetlenie.Praktycznie nie da się dostrzec zwykłej lampy, każde oświetlenie jest subtelnie schowane,zarówno w podłodze jak i pod sufitem. Ciekawym materiałem użytym w tym wnętrzu jest beton.Idealnie komponuje się z chłodem kamienia(łupku) i dodatku chromu.Meble wykonane z egzotycznego drewna przeważają w całym domu.
   Kolejnym niezwykłym atutem rezydencji jest otwartość na naturę.Przez wielkie przeszklenia, ma się wrażenie,że przyroda wchodzi do wnętrza,jest jakby integralną częścią domu. Brak jakichkolwiek barier.
Styl wyposażenia ewidentnie nawiązuje do czasów Bauhausu. W domu,w większości znajdują się meble firmy Walter Knoll takie jak sofa z serii Living Landscape, krzesła Gio, sofy i fotele Foster projektu Normana Foster’a oraz krzesło biurowe FK zaprojektowane w latach sześćdziesiątych przez duńskiego architekta Jørgen’a Kastholm’a.

  Wielkie wrażenie zrobił na mnie kominek,który ciekawie dzieli przestrzeń. Mimo, swojej sporej formy i ciężkiemu materiałowi(łupek),nie narzuca się i stanowi ciekawy punkt,ale myślę,że dobrym pomysłem było by zrezygnowanie z obłożenia kominka całego kamieniem, a jedynie fragment, zapewne dało by to wrażenie większej i wyższej przestrzeni.
W gabinecie premiera dominuje specyficzny kolor,(w Polsce "Śnieżka barwy natury,zamki na piasku").Kolor dobrze współgra z elementami wyposażenia jednak użycie jaśniejszego odcienia brudnego brązu uważałabym za trafniejsze.W takiej odsłonie pomieszczenie jest dość nudne i ponure.Jednym z lepszych elementów jest pomarańczowy obraz i kamienie w kominku.
Wyjątkowo dobrym elementami domu są obrazy.Action painting i abstrakcja , wprowadzają nowoczesny i lekko awangardowy szyk do wnętrza.
  Podróż w świat "Autora widmo" jest niezapomniana. Należy on do "tych" filmów o których się pamięta po wyjściu z kina. Możliwe,że są to tylko moje odczucia ale wierze, że są osoby który myślą podobnie. Wciąż mnie zastanawia czy domu jest rzeczywisty. Niestety nie dotarłam do takich informacji.Może ktoś z was wie?
Kończąc, i namawiając was do obejrzenia filmu chcę podkreśli, że film choć fabularnie nie jest wyjątkowo wciągający, nadrabia niezwykłą stylizacją i dobrymi zdjęciami. W końcu to Polański!

Trzymajcie się:)English version

The action mostly takes place in a grand summer residence of the Prime Minister arrives in England to which the writer, whose task is to write a biography premiera.House is located on the island of Sylt in the North Sea.House from the outside is decorated in a simple modernist form. Primityvely has no delight for me, but after a closer encounter, recognizing the spectacular accessories, lights, colors which creates an amazing whole raises an interesting emotion. At the entrance of "ghost writer" greet the beautiful openwork, suspended staircase.Climate severity curiously formed in the inner block zakomponowane, lighting.Practically can not see the ordinary lamp, each light is subtly hidden in both the floor and the ceiling. Interesting material used in the interior is beton.Ideally composes with the cold stone (slate) and Appendix chromu.Furniture made of exotic wood predominate throughout the home. Another remarkable advantage of the residence is open to naturę.For great glazing, one has the impression that nature comes to the interior, is like an integral part of the house. The absence of any barriers. Style of equipment clearly refers to the time of the Bauhaus. At home, most of them are Walter Knoll's furniture such as sofa Living Landscape Series, Gio chairs, sofas and armchairs Foster, Norman Foster and FK office chair designed in the sixties by the Danish architect Jørgen'a Kastholm'a. The great impression made on me fireplace that divides space.Despite interestingly, its large and severe forms of the material (slate), and does not impose an interesting point, but I think it's a good idea would be to dispense with the stone cladding fireplace, and the only fragment , probably gave the impression that more and better space. The prime minister's office is dominated by a specific color, (in Poland, "Snow White colors of nature, castles in the sand"). The color goes well with the elements of equipment, however, use a lighter shade of dirty brown more accurate considered for the installment of the room is quite boring and ponure.Only of the best picture elements is orange and stones in the fireplace. Exceptionally good are the elements of the house painting and abstraction obrazy.Action, introduce a modern and slightly avant-garde flair to the interior. Journey into the world of "ghost writer" is unforgettable. It belongs to "those" movies for which they are remembered when you exit the cinema. It is possible that these are only my feelings but I believe that there are people who think alike. I still wonder if the house is real.Unfortunately I got into such infomacion.Mayby anyone of you know? Finally, and urging you to watch the movie I want to emphasize though that the movie plot is extremely addictive, makes up an unusual styling and good photos. In the end, Polanski! TAKE CARE:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

czytaj przez Emaila